Back   Home   List   Renamed   Disappeared   Rules   History   Messages   Forum   Pictures   Links   Guestbook   End

Brest Region Forum

Return to Index

Polska

Posted By: Bogumila
Date: January 9, 2011

Poszukuję Heleny(Leny)Ryl ur. 1.05.1926r. w Szebryniu oraz jej dzieci, wnuków. Jej rodzice to Stanisław Ryl ur. Neudorf i Wiera Akimow ur. Szebryń, mąż Mikołaj Gajko. Ma brata Michała Ryla.

Return to Index


Back   Home   List   Renamed   Disappeared   Rules   History   Messages   Forum   Pictures   Links   Guestbook   up