Location in
Brest Region

Beryozovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Leoshki, tansliteration from Belorussian: Leashki.

Name on Russian: Леошки.

Name on Belorussian: Леашкі.

Name on Latin Belorussian: Lieaški.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite