Location in
Brest Region

Name on Russian: Минки.

Name on Belorussian: Мінкі.

Name on Latin Belorussian: Minki.


Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite