Location in
Brest Region

Krivlyansky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Novye Dvory, tansliteration from Belorussian: Novyya Dvory.

Name on Russian: Новые Дворы.

Name on Belorussian: Новыя Дворы.

Name on Latin Belorussian: Novyja Dvory.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite