Location in
Brest Region

Shereshyovsky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Shereshevo, tansliteration from Belorussian: Sharasheva.

Name on Russian: Шерешево.

Name on Belorussian: Шарашэва.

Name on Latin Belorussian: Šaraševa.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite