Location in
Brest Region

Voisky Selsoviet.

Transliteration from Russian: Zadvoryany, tansliteration from Belorussian: Zadvarany.

Name on Russian: Задворяны.

Name on Belorussian: Задвараны.

Name on Latin Belorussian: Zadvarany.
Select the map: Google map | Google sattelite | Yandex map | Yandex sattelite